вівторок, 25 вересня 2018 р.

проект Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 20 жовтня 2018 року на електронну адресу: shumik@mon.gov.ua

середа, 23 травня 2018 р.


Міністерство освіти і науки України розробило проект концептуальних засад реформування професійної освіти України «Сучасна професійна освіта».Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту приймаються до 1 червня 2018 року на адресу ukrpto@i.ua

понеділок, 21 травня 2018 р.

Положення про обласну виставку матеріалів комплексно-методичного забезпечення предметів професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» 2018


Положення

 про обласну виставку матеріалів комплексно-методичного забезпечення

предметів професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» 2018             1. Обласна виставка комплексно-методичного забезпечення предметів професійної підготовки (далі – Виставка) проводиться з метою активізації роботи закладів професійної освіти щодо оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, створення оптимальної системи навчально-методичного забезпечення, засобів навчання для якісного виконання навчальних планів і програм.

2.  Виставка має на меті сприяти:

             підвищенню навчально-методичного, теоретичного  та практичного рівня викладання предметів професійної  підготовки;

активному використанню у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій;

впровадженню  в навчально-виробничий процес сучасних педагогічних та виробничих технологій;

оновленню навчально-методичного забезпечення викладання предметів;

удосконаленню комплексно-методичного забезпечення уроків, лабораторних  та практичних робіт;

виявленню, узагальненню та розповсюдженню кращого досвіду зі створення комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу.3. Виставка КМЗ проводиться раз на два роки в два етапи:

перший - на рівні закладу професійної (професійно-технічної) освіти         (з 2 квітня по 10 листопада 2018 року) ;

другий - обласний (з 15 листопада по 30 листопада 2018 року).

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти проводять відбір кращих методичних комплектів з кожної професії (предметів професійної  підготовки та виробничого навчання) та до 15 листопада надсилають заявку (додаток 1) на електронну адресу hm_nmc@ukr.net.

Матеріали методичних комплектів  потрібно розмістити до 15 листопада 2018  року на власний Google Диск, блог, сайт з наданням посилання на матеріали для перегляду або подати на електронних носіях  до НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Матеріали, надіслані на конкурс пізніше вказаних термінів, не розглядатимуться.Навчально-методичний комплект (НМК)– це система дидактич­них засобів навчання з конкретного предмета, метою якого  повна реалізація освітніх і виховних завдань, визначених  навчальною програмою предмета.

НМК повинен забезпечити всі основні етапи педагогічного процесу - повідомлення навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю, та основних функцій освітнього процесу - освітньої, виховної та розвиваючої. НМК розроблюються для всіх навчальних предметів відповідно до робочого навчального плану.

Призначення НМК полягає в тому, щоб забезпечити цілісний навчальний процес з певного предмета в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційних форм навчання.4. На Виставку має бути представлений методичний комплект з  окремої теми предмета, який включає:

-                     робочу навчальну програму;

-                     поурочно-тематичний план (витяг  окремої теми);

-                     критерії оцінювання  навчальних досягнень учнів (з теми);

-                     навчальні посібники в тому числі електроні (матеріали до практичних, лабораторних занять, збірники вправ, опорні конспекти, педагогічні програмні засоби навчання, навчальні плакати, інтерактивні плакати, схеми, таблиці, інструкційні, інструкційно-технологічні картки тощо);

-                     методичні розробки  уроків з використанням інноваційних педагогічних та виробничих технологій;

-                     дидактичні матеріали для роботи учнів (он-лайн навчальні матеріали, проблемні ситуації, комплекти кейсів, картки-завдання, тести, навчальні елементи, інструкції-завдання, навчальні та програми для контролю тощо);

-                     мультимедійні презентації, навчальні фільми та інші засоби візуалізації освітнього  процесу;

-                     сценарії позаурочних заходів з  теми (вікторини, ігри, предметні тижні, диспути, конференції);

-                     інші матеріали.5. Відзначення переможців конкурсу:

переможці обласного етапу конкурсу нагороджуються дипломами І, II і III ступеня з  предмета, професії  та   грамотами Департаменту  освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації за номінаціями.
Критерії оцінювання методичного комплекту

1.1. Естетичність оформлення матеріалів комплекту (до 10 балів).

1.2. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів (до 20 балів).

1.3. Використання сучасних педагогічних та виробничих технологій навчання) (до 30 балів).

1.4. Якість розміщених матеріалів, їх проблемність, науковість, доцільність (до 10 балів).

1.5. Відповідність змісту матеріалів вимогам СП(ПТ)О, робочих навчальних програм (до 25 балів).

1.6. Використання ІКТ технологій (до15 балів)

1.7. Використання в освітньому процесі матеріалів власного блогу, сайту викладача, майстра виробничого навчання (до 15 балів)Максимальна сума -125 балів