пʼятниця, 1 лютого 2019 р.

Обласна виставка матеріалів комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки - 2019»


Умови проведення

 обласної виставки матеріалів комплексно-методичного забезпечення


предметів загальноосвітньої підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки»

     1.Виставка комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» (далі - Виставка) є однією з масових форм методичних заходів і проводиться з метою активізації роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо оновлення змісту професійної освіти, створення оптимальної системи навчально-методичного забезпечення, засобів навчання для якісного виконання навчальних планів і програм.

2.  Виставка матеріалів комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки має сприяти:
     підвищенню навчально-методичного, теоретичного рівня викладання предметів загальноосвітньої підготовки;
активному використанню у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій;
оновленню навчально-методичного забезпечення кабінетів і  впровадженню наукової організації праці;
удосконаленню комплексно-методичного забезпечення уроків, лабораторних  та практичних робіт;
виявленню, узагальненню та розповсюдженню кращого досвіду зі створення комплексно-методичного забезпечення навчального процесу.

3. Виставка проводиться раз на два роки в два етапи:
перший - на рівні навчального закладу в розрізі роботи методичних комісій викладачів загальноосвітніх дисциплін (лютий-жовтень);
другий - обласний (листопад).

4. На Виставку мають бути представлені блоги педагогів, які є засобами комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки та сприяють якості освітнього процесу.

5. Блоги мають містити матеріали комплексно-методичного забезпечення предметів, які   відповідають  чинним програмам  МОН України (наказ МОН №408 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" ).

6. Матеріали  Виставки мають бути представленні у номінаціях (відповідно до 10 ключових компетентностей  нової української школи):
6.1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
6.2 Спілкування іноземними мовами.
6.3 Математична грамотність.
6.4 Компетентності в природничих науках і технологіях.
6.5 Інформаційно-цифрова компетентність.
6.6 Уміння навчатися впродовж життя.
6.7 Соціальні і громадянські компетентності.
6.8 Підприємливість.
6.9 Загальнокультурна грамотність.
6.10 Екологічна грамотність і здорове життя.

7. Матеріали Виставки мають бути розміщені  на сторінках блогу, назви яких відповідають номінаціям вказаних у п.6.
 Якщо блог діючий - доповнюється відповідними сторінками.
Зразок

8. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти до 21 жовтня 2019 року  проводять відбір кращих блогів педагогів.

9.Заклади професійної (професійно-технічної) освіти до 1 листопада 2019 року подають заявку (додаток 2) на фірмовому бланку за підписом директора ЗПО (скановану заявку надіслати на електронну адресу hm_nmc@ukr.net).

10. Рекомендуємо на період підготовки блогу до Виставки закрити доступ користувачам Інтернету.
Для закриття доступу усім користувачам Інтернету та надання доступу лише членам журі, Вам необхідно:
1.     У Blogger вибрати пункт меню НАЛАШТУВАННЯ.
2.     У розділі ДОЗВОЛИ →ЧИТАЧІ БЛОГУ→РЕДАГУВАТИ  вибрати пункт ПРИВАТНО ЛИШЕ ДЛЯ ЦИХ ЧИТАЧІВ.
3.    У текстовому полі ДОДАТИ ЧИТАЧА додаємо адресу vblogiv2019@gmail.com.
4.     ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ.

12. Після підведення підсумків Виставки, за бажанням автора, блог відкривається для користувачів Інтернету та розміщується на  інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

13. Журі  Виставки, склад якого визначається наказом  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, визначає переможців відповідно до критеріїв оцінювання (додаток 3).

14.Кращі матеріали  відзначаються дипломами.

 Додаток 3
до листа НМЦ ПТО ПК
у Хмельницькій обл.
18.01.2019 р. №  01-38/24


Вимоги щодо участі у Виставці
1. Блог ІПП, що бере участь у Виставці, повинен:
ü функціювати  за адресою, вказаною у заявці;
ü не містити відомості, що порушують конституційні права і свободи людини і громадянина;
ü бути освітнім блогом, що забезпечує  процес навчання та виховання;   
ü бути офіційним блогом, що містить офіційну інформацію про ІПП;
ü відповідати діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення.

Критерії оцінювання блогу
1. Переможець визначається за сумою балів, що виставляються по кожному з критеріїв оцінки:
1.2. Дизайн: грамотність використання технічних можливостей вибраного сайту або сервісу, мистецтво комбінаторики, стилістики та прикраси (до 5 балів).
1.4. Орієнтир на адресну аудиторію блогу (учні, колеги) (до 10 балів).
1.5. Якість розміщених матеріалів, їх проблемність, науковість, доцільність (до 10 балів).
1.7. Повнота змістового наповнення відповідних номінацій, зазначених у п.6 умов Виставки (до 20 балів за кожну номінацію).
1.9. Наявність додаткових матеріалів: посилання на інші веб-сторінки; матеріали, рекомендовані для скачування та перегляду; мультимедіа (до 15 балів).
Використання освітніх Інтернет сервісів у структурі блогу (інтерактивні вправи, плакати, дошки, тести і т.п.) (до 15 балів).
1.13. Наявність реклами та подібних матеріалів, несумісних із завданнями освіти і виховання (знімається до 10 балів).
1.14. Грамотність: за наявність орфографічних, пунктуаційних і граматичних помилок знімається до 10 балів.
1.6. Блоги, зміст матеріалів яких не відповідає умовам проведення Виставки не розглядаються.

понеділок, 10 грудня 2018 р.


Матеріали

 на обласну виставку комплексно-методичного забезпечення

предметів професійної підготовки
«Педагогічні ідеї та знахідки - 2018»

Якимчук Майя Василівна.
«Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Кухар» - 4 розряд
Степанюк Світлана Павлівна.
«Облік, калькуляція і звітність», «Кухар» - 3 розряд
Гжегожевська Антоніна Борисівна.
«Технологія виконання художніх робіт», «Живописець» - 2 розряд
Безпечна Галина Василівна.
«Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» - 2 розряд
Боднар Інна Іванівна.
«Кухар» - 4 розряд
Кучер Наталія Михайлівна.
«Кухар» - 3 розряд
Матвіюк Валентина Миколаївна.
«Швачка» - 3 розряд
Сломінська Олена Анатоліївна.
«Швачка» - 2 розряд
Голішевський Олександр Германович.
«Електрогазозварник» - 3 розряд
Кабанчук Віктор Миколайович.
 «Електрогазозварник» - 2 розряд
Гер`ятович Інна Володимирівна.
«Технологія», Швачка» - 1-2 розряд
Модуль ШВЧК—2.1 Компетенція ШВЧК—2.1.1 «Виконання на машинах або вручну найпростіших операцій з обробки окремих деталей, вузлів при пошитті виробів з різних матеріалів»